Information:

Privatlivspolitik & Cookiepolitik

Gældende for www.hydropac.dk

Person Data politik

Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018

 

Som dataansvarlig har Hydropac A/S pligt til at beskytte dine personlige oplysninger, og vores målsætning er at sikre, at du føler dig tryg, når vi behandler dine personlige data. Vi beskytter dit privatliv i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre gældende love.

Vi opfordrer dig til at læse denne privatlivspolitik grundigt igennem.  

 

 1. Hvem indsamler dine persondata?

Når vi refererer til Hydropac A/S i denne privatlivspolitik, er der tale om følgende:

 

Hydropac A/S
Ambolten 41A
6000 Kolding

Tlf. 70278800

CVR: 32299334

 

 1. Beskyttelse af persondata

Vi tager beskyttelsen af og sikkerheden omkring dine persondata alvorligt. Alle persondata, som du oplyser til Hydropac A/S, gemmes på sikre servere, og det er kun medarbejdere og tredjeparter, som har brug for at få adgang til disse oplysninger, der får adgang til dine persondata. De personer, der har adgang til persondataene, er underlagt fortrolighedskrav vedrørende disse oplysninger. Både hos Hydropac A/S og vores tjenesteudbydere træffes der alle rimelige foranstaltninger med henblik på at sikre, at dine personoplysninger altid er beskyttede.

 

 1. Definitioner

Hydropac A/S ” eller “os” eller “vi” eller “virksomheden” refererer til Hydropac A/S, som kan behandle dine persondata som nævnt i afsnit 1 ovenfor.

 

“persondata” eller “personlige oplysninger” refererer til alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte identificerer en person eller kan bruges i kombination med andre oplysninger til at identificere en person. Eksempler på personlige oplysninger: Navn, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato.

 

“følsomme persondata” eller “følsomme personlige oplysninger” refererer til visse særlige persondatakategorier og er oplysninger af mere følsom karakter for en person. Eksempler på personlige oplysninger: racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskab.

 

“bruger(e)” eller “du” eller “den registrerede” eller “personen” refererer til bruger(e) af vores websteder, brugere af vores tjenester eller andre eksterne personer for Hydropac A/S, der leverer persondata til Hydropac A/S.

 

“websted” refererer til web-adresse:  www.hydropac.dk

 

 

 

 

 1. Oplysninger, vi indsamler om dig, og formål med at indsamle persondata

Vi indsamler kun personlige oplysninger, der er relevante for de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik.  Vi indsamler oplysninger, der (a) angives af dig, men også oplysninger, der (b) indsamles automatisk eller (c) indhentes via andre eksterne kilder. Vi beskriver her, hvordan vi håndterer persondata for forskellige grupper af registrerede. Bemærk, at vi nogle gange kombinerer de oplysninger, vi modtager fra dig, oplysninger, der indsamles online, oplysninger, der indsamles offline, og oplysninger, der indsamles fra tredjepartskilder, og altid i henhold til de gældende love og bestemmelser vedrørende behandling af persondata.

 

Vi bruger kun dine persondata til de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik, medmindre vi modtager dit samtykke til andre formål.

Collapse all

Privatlivspolitikker

Hjemmesidebrugere – bilag 4.1

Kunder – bilag 4.2

Kandidater – bilag 4.3

Ekstern arbejdskraft – bilag 4.4

Leverandører – bilag 4.5

 

 1. Retsgrundlag for behandling

Det gældende retsgrundlag for behandling af persondata afhænger af omstændighederne for de relevante behandlingsaktiviteter, hvilket er yderligere beskrevet nedenfor:

 

5.1. Samtykke 

Hvis det er nødvendigt at behandle persondata for at opfylde et eller flere specifikke formål, som kræver dit samtykke, anfører vi dette og indhenter dit samtykke. GDPR stk. 6(1)(a) udgør retsgrundlaget for sådanne behandlingsaktiviteter. Vi beder f.eks. om dit samtykke, hvis vi skal bruge dine billeder eller videoer i marketingøjemed eller til baggrundstjek.

 

5.2. Opfyldelse af en kontrakt 

Hvis det er nødvendigt at behandle persondata for at kunne opfylde en kontrakt, f.eks. for at kunne levere visse tjenester, hvori den registrerede er den ene part, udgør GDPR stk. 6(1)(b) retsgrundlaget for sådanne behandlingsaktiviteter. Det samme gælder behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at kunne gennemføre foranstaltninger før indgåelse af kontrakten, f.eks. i forbindelse med forespørgsler om vores produkter eller tjenester.

 

5.3. Juridisk forpligtelse 

Hvis det er nødvendigt at behandle persondata for at kunne overholde en juridisk forpligtelse, f.eks. opfyldelse af skattemæssige forpligtelser, udgør GDPR stk. 6(1)(c) retsgrundlaget for sådanne behandlingsaktiviteter.

 

5.4. Vitale interesser 

Hvis det er nødvendigt at behandle persondata for at kunne beskytte en registreret persons vitale interesser, f.eks. hvis en besøgende er kommet til skade på vores område, og dennes oplysninger skal videregives til lægepersonale, udgør GDPR stk. 6(1)(c) retsgrundlaget for sådanne behandlingsaktiviteter.

 

5.5. Legitime interesser 

Hvis det er nødvendigt at behandle persondata for at kunne afvikle handlinger, der ikke er dækket af retsgrundlaget, men denne behandling skønnes tilladelig i forhold til formålene med vores legitime interesser, f.eks. marketingaktiviteter, hvis det har haft en minimal indvirkning på privatlivet, udgør GDPR stk. 6(1)(f) retsgrundlaget for sådanne behandlingsaktiviteter.

 

 1. Videregivelse og overførsel af persondata

Hydropac A/S videregiver og overfører kun oplysninger om persondata til personer og virksomheder, der har brug for at håndtere dem. Vi sikrer, at de parter, vi videregiver og overfører oplysningerne til, er behørigt informeret om vores brug af persondata og forpligter sig til at overholde begrænsningen for brug af disse persondata, herunder at holde dem fortrolige. Nogle interessenter har aktiviteter uden for EU/EØS-området, og vi videregiver og overfører altid persondata til lande uden for EU/EØS-området i henhold til obligatorisk lovgivning og denne privatlivspolitik. Hvis de f.eks. har base i USA, kan vi gøre brug af EU-US Privacy Shield, hvis dette er relevant.  Vi videregiver og overfører persondata efter behov til disse interessenter:

 

6.1. Leverandører og underleverandører

Vi bruger eksterne tjenesteudbydere til visse dele af vores forretningsaktiviteter, f.eks. it-systemvedligeholdelse.

 

6.2. Tredjeparter

Vi deler data med andre partnere eller interessenter. Vi bruger også cookies på vores websteder og deler derigennem oplysninger med de tredjeparter, der indsamler dataene. Læs vores meddelelse om cookies.

Nedenfor ses formålene med at overføre persondata

Din anmodning eller dit samtykke: Efter anmodning eller samtykke fra dig kan vi overføre dine persondata.

Tjenester, der leveres til virksomheden eller vores medarbejdere: Vi har leverandører, der understøtter vores forretningsaktiviteter og leverer tjenester på vegne af os.

Opkøb, opdeling eller salg af forretningsaktiviteter eller selskaber: I tilfælde af opkøb, spaltning eller salg af virksomhederne eller andre forretningsaktiviteter er personlige oplysninger et af de aktiver, der bliver overført.

Informationsdeling via vores samarbejdspartnere: I visse sjældne tilfælde kan vi overføre dine persondata til vores samarbejdspartnere for at give dem mulighed for at dele oplysninger om deres tjenester.

Retslige skridt: Hvis det er påbudt ved lov eller retskrav, af en styrelse eller lignende, er vi nogle gange nødt til at overføre dine persondata til de pågældende parter. Vi kan også dele dine persondata for at få rådgivning fra advokater eller andre professionelle rådgivere (banker, advokater, revisorer, potentielle købere og leverandører).

Beskyttelse af vores interessenters sikkerhed, faciliteter, privatliv eller rettigheder 

Udførelse af andre formål med persondata, der er anført i afsnittet “Formål med at indsamle persondata”

 

 1. Dine rettigheder

Du har som dataregistreret visse rettigheder i forhold til dine persondata.

 

7.1. Ret til adgang, korrigering og indsigelse 

Hvis du kontakter os, kan vi oplyse dig om, hvilke persondata vi har indsamlet og behandlet om dig, og hvilke formål disse data bruges til. Du har ret til at korrigere eventuelle forkerte, ufuldstændige, forældede eller unødvendige persondata om dig ved at kontakte os. Du kan gøre indsigelser mod brugen af visse persondata, inklusive direct marketing, hvis disse data behandles til andre formål end de formål, der er nødvendige for at kunne opfylde vores ansættelsesforhold, så vi kan levere vores tjenester eller overholde en juridisk forpligtelse. Du kan også gøre indsigelser mod eventuel behandling af persondata efter tidligere givet samtykke. Hvis du gør indsigelser mod yderligere behandling af persondata, kan dette medføre færre muligheder for at bruge vores tjenester.

 

7.2. Ret til sletning og begrænsning af behandling

Du kan også bede os om at slette dine persondata fra vores systemer. Vi opfylder en sådan anmodning, medmindre vi har en legitim grund til ikke at slette dataene. Når dataene er blevet slettet, kan vi muligvis ikke slette alle resterende kopier fra vores aktive servere og backupsystemer med det samme. Disse kopier bliver slettet så hurtigt som muligt inden for rimelighedens grænser. Selvom du kan anmode om, at vi begrænser behandlingen af visse persondata, kan dette medføre færre muligheder for at bruge vores hjemmeside og øvrige tjenester.

 

7.3. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage persondata, der er oplyst af dig til os, i et struktureret, ofte anvendt og maskinlæsbart format, når dataene er blevet behandlet automatisk og behandles på basis af samtykke eller opfyldelse af en kontrakt eller aktiviteter før en kontrakts ikrafttrædelse.

Vi kan anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet. Vi kan også afvise anmodninger, der er urimeligt repetitive, omfattende eller åbenlyst ubegrundede. Når vi har modtaget alle nødvendige oplysninger i forbindelse med din anmodning – herunder validering af din identitet – sætter vi behandlingen af din anmodning i gang. Vi gør vores bedste for at behandle din anmodning inden for en periode på én (1) måned. Hvis vi af en eller anden grund ikke kan behandle din anmodning inden for den planlagte periode, giver vi dig besked om forsinkelsen så hurtigt som muligt inden for denne periode på en (1) måned. Den maksimale besvarelsestid af en anmodning vil være tre (3) måneder.  Vær opmærksom på, at hvis du anmoder om adgang til, rettelse af, begrænsning af eller sletning af persondata, er vi i nogle tilfælde ikke forpligtet til at følge anmodningen i henhold til gældende lovgivning

 

7.4. Samtykke
Hvis de persondata, du har oplyst til os, er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dette samtykke tilbage når som helst.
Hvis du har givet samtykke til visuelle materialer (billeder, videoer) eller indhold (blogindlæg, artikler), kan du trække dit samtykke tilbage her. Bemærk, at det er nødvendigt for os at kunne behandle dine persondata, så vi kan levere vores produkter og tjenester til dig. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan det føre til en situation, hvor vi ikke kan levere vores tjenester til dig.

7.5. Klager
Hvis du ikke er tilfreds med Hydropac A/S’ beslutning eller handlinger, har du altid ret til at indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed Datatilsynet.

 

 1. Cookies

Vi bruger cookies på vores websteder. Se vores meddelelse om cookies.

 

 1. Opbevaring af persondata

Vi har ret til at opbevare dine persondata i så lang tid som nødvendigt til legitime formål eller i så lang tid, som den lokale lovgivning kræver det. De kriterier, der bruges til at fastsætte opbevaringsperioden for persondata, er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode og det legitime formål. Vi er nogle gange nødt til at opbevare dine persondata efter ophøret af ansættelsesforholdet for at overholde vores juridiske forpligtelser og/eller løse mulige tvister. Oplysningerne og opbevaringsperiodens længde varierer afhængigt af de relevante data og den gældende lovgivning. Detaljerede opbevaringsperioder kan oplyses på forlangende. Vi sletter og/eller anonymiserer løbende dine persondata, når de ikke længere er relevante for de formål, som vi opbevarer dem til.

 

 1. Ændringer i privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til at gennemgå, ændre og opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. Hvis vi foretager sådanne ændringer, registrerer vi ændringsdatoen i denne privatlivspolitik. Gennemgå denne privatlivspolitik regelmæssigt, især før du sender persondata til os. I tilfælde af opdateringer af denne privatlivspolitik underretter vi ikke vores brugere om alle opdateringerne, men hvis der er meget vigtige ændringer i privatlivspolitikken eller i den måde, vi bruger dine oplysninger på, gør vi en kommercielt rimelig indsats for at sikre, at du bliver behørigt underrettet om dette.

 

 

Bilag 4.1. Hjemmesidebrugere

Oplysninger, der indsamles om dig

Du behøver ikke oplyse dine persondata for at kunne bruge Hydropac’s hjemmesider. Vi indsamler kun de persondata, der frivilligt oplyses af brugerne af vores hjemmeside.

 

Samtykke (a)

Kontaktoplysninger, arbejde (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a)

Demografiske data (f.eks. alder, fødselsdato , køn, nationalitet, sprog) (a) (b)

E-mailsporing (f.eks. åbningsfrekvens, klik, dato og klokkeslæt for dine aktiviteter) (b)

Oplysninger om arbejdsgiver (f.eks. virksomhedsnavn, adresse, tidligere arbejdsgiver) (a)

Interesser (a) (b)

IP-adresse (b)

Navn (f.eks. fornavn, efternavn) (a)

Stillingsdata (f.eks. titel, organisationsenhed, job) (a)

Offentlige profildata på sociale medier (c)

Svardata fra spørgeskemaer (a)Brugerkonti (f.eks. brugernavn, adgangskode til system) (b) (c)

Webstedsbesøg (f.eks. websted, cookies, browseroplysninger, dato og klokkeslæt for dit besøg, brugeradfærd) (b)

 

Formål med at indsamle data

 

Annoncering: Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at vise annoncer på vores websted eller på tredjepartswebsteder. Nogle af vores tredjepartspartnere bruger cookies eller lignende teknologier til at levere annoncer til dig baseret på dine browseraktiviteter og interesser. Læs mere fra vores meddelelse om cookies

 

Opbyg potentielle kunderelationer: Vi indsamler persondata fra potentielle kunder eller kontaktpersoner til kunder i vores kundedatabase. Vi indsamler disse persondata for at kunne kontakte dig, identificere dine behov og tilbyde dig de bedst mulige løsninger.

Kommunikation og videokonferencer: Vi gemmer kontaktoplysninger til kommunikationsformål med henblik på kontakt og samarbejde.

 

Konkurrencer: Vi kan organisere konkurrencer, hvor du sender dine kontaktoplysninger, når du deltager. Vi bruger disse oplysninger til at få mulighed for at kontakte konkurrencens vinder(e).

Klager og krav: Vi skal bruge dine persondata til at hjælpe os med at håndtere din klage, hvis du er utilfreds med os.

 

Eventstyring: Vi organiserer og er vært for eller deltager i arrangementer og/eller udstillinger. Vi bruger f.eks. dine oplysninger til at invitere dig til arrangementer, dele oplysninger om arrangementerne og bede om feedback efter arrangementet og andre arrangementsrelaterede formål (f.eks. særlig kost).

 

Feedbackindsamling: Vi beder dig nogle gange om feedback vedrørende forskellige emner. Vi bruger f.eks. disse oplysninger til at forbedre vores drift og tjenester.

 

Identitetsadministration: Vi bruger disse personlige oplysninger til at identificere dig på en pålidelig måde, f.eks. i tilfælde af anmodninger fra registrerede og systemadgang.

 

Forbedring af vores resultater: Vi bruger persondata til at forbedre vores tjenester, udbud, kundeoplevelse og kommunikation.

 

Interne træningsformål: Vi bruger muligvis dine oplysninger til interne træningsformål som et eksempel for at sikre, at vores medarbejdere har den fornødne viden og ekspertise til at give dig de bedst mulige betingelser for at levere resultater.

 

Juridisk forpligtelse: Vi bruger dine persondata til at overholde love og bestemmelser (f.eks. en retskendelse).

 

Marketing: Vi bruger muligvis dine persondata i marketingøjemed, hvis du har givet samtykke, og vi mener, at vores produkter, tjenester, tilbud eller tredjepartsløsninger vil interessere dig. Vi kan også målrette specifikke marketingsbudskaber baseret på din brugeradfærd på vores hjemmeside. Vi vil derefter kontakte dig via e-mail, SMS eller telefon vedrørende disse budskaber. Du kan fravælge marketingkommunikation når som helst ved at udfylde denne formular.  Læs også vores meddelelse om cookies.

 

Tilpasning: Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at tilpasse indholdet på hjemmesiden, e-mails eller former for digitale aktiver baseret på din brugeradfærd. Vi bruger disse oplysninger til at tilbyde dig større effektivitet og sørg for, at vores udbud matcher dine interesser.

 

Dokumenter og administration: Vi er nødt til at have omfattende optegnelser af, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

 

Rapportering og analyse: Vi bruger nogle gange dine oplysninger til rapportering og analyse, så vi kan forbedre vores produkter, tjenester og kundeoplevelse.

 

Spørgeskemaundersøgelser: Vi inviterer dig muligvis til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser. Hvis du beslutter dig for at deltage, bruger vi disse oplysninger til at forbedre vores drift og ydelser.

 

Registrering af brugeradfærd: Vi bruger muligvis dine oplysninger til at registrere dine aktiviteter på vores websteder eller apps. Det hjælper os med at forstå dine interesser og tilbyde dig bedre service. Vi kan også målrette vores specifikke marketingbudskaber baseret på din adfærd. Det kræver dit samtykke, og du kan når som helst fravælge at modtage marketingmeddelelser fra os. Læs også vores meddelelse om cookies.

 

Udvikling af websteder: Vi bruger dine oplysninger til at forbedre vores websteders funktionalitet, ydelse, brugeroplevelse og sikkerhed. Oplysninger, der indsamles om digDu behøver ikke oplyse dine persondata for at kunne bruge Caverions hjemmesider. Vi indsamler kun de persondata, der frivilligt oplyses af brugerne af vores hjemmeside. 

 

 

Samtykke (a)

Kontaktoplysninger, arbejde (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a)

Demografiske data (f.eks. alder, fødselsdato , køn, nationalitet, sprog) (a) (b)

Kost (til begivenheder) (a)

E-mailsporing (f.eks. åbningsfrekvens, klik, dato og klokkeslæt for dine aktiviteter) (b)

Oplysninger om arbejdsgiver (f.eks. virksomhedsnavn, adresse, tidligere arbejdsgiver) (a)

Interesser (a) (b)

IP-adresse (b)

Navn (f.eks. fornavn, efternavn) (a)

Stillingsdata (f.eks. titel, organisationsenhed, job) (a)

Offentlige profildata på sociale medier (c)

Svardata fra spørgeskemaer (a)Brugerkonti (f.eks. brugernavn, adgangskode til system) (b) (c)

Webstedsbesøg (f.eks. websted, cookies, browseroplysninger, dato og klokkeslæt for dit besøg, brugeradfærd) (b)

Formål med at indsamle data 

Annoncering: Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at vise annoncer på vores websted eller på tredjepartswebsteder. Nogle af vores tredjepartspartnere bruger cookies eller lignende teknologier til at levere annoncer til dig baseret på dine browseraktiviteter og interesser. Læs mere fra vores meddelelse om cookies

Opbyg potentielle kunderelationer: Vi indsamler persondata fra potentielle kunder eller kontaktpersoner til kunder i vores kundedatabase. Vi indsamler disse persondata for at kunne kontakte dig, identificere dine behov og tilbyde dig de bedst mulige løsninger.

Kommunikation og videokonferencer: Vi gemmer kontaktoplysninger til kommunikationsformål med henblik på kontakt og samarbejde.

Konkurrencer: Vi kan organisere konkurrencer, hvor du sender dine kontaktoplysninger, når du deltager. Vi bruger disse oplysninger til at få mulighed for at kontakte konkurrencens vinder(e). 

Klager og krav: Vi skal bruge dine persondata til at hjælpe os med at håndtere din klage, hvis du er utilfreds med os.

Eventstyring: Vi organiserer og er vært for eller deltager i arrangementer og/eller udstillinger. Vi bruger f.eks. dine oplysninger til at invitere dig til arrangementer, dele oplysninger om arrangementerne og bede om feedback efter arrangementet og andre arrangementsrelaterede formål (f.eks. særlig kost).

Feedbackindsamling: Vi beder dig nogle gange om feedback vedrørende forskellige emner. Vi bruger f.eks. disse oplysninger til at forbedre vores drift og tjenester.  

Identitetsadministration: Vi bruger disse personlige oplysninger til at identificere dig på en pålidelig måde, f.eks. i tilfælde af anmodninger fra registrerede og systemadgang.

Forbedring af vores resultater: Vi bruger persondata til at forbedre vores tjenester, udbud, kundeoplevelse og kommunikation.

Interne træningsformål: Vi bruger muligvis dine oplysninger til interne træningsformål som et eksempel for at sikre, at vores medarbejdere har den fornødne viden og ekspertise til at give dig de bedst mulige betingelser for at levere resultater. 

Juridisk forpligtelse: Vi bruger dine persondata til at overholde love og bestemmelser (f.eks. en retskendelse).

Marketing: Vi bruger muligvis dine persondata i marketingøjemed, hvis du har givet samtykke, og vi mener, at vores produkter, tjenester, tilbud eller tredjepartsløsninger vil interessere dig. Vi kan også målrette specifikke marketingsbudskaber baseret på din brugeradfærd på vores hjemmeside. Vi vil derefter kontakte dig via e-mail, SMS eller telefon vedrørende disse budskaber. Du kan fravælge marketingkommunikation når som helst ved at udfylde denne formular.  Læs også vores meddelelse om cookies. 

Tilpasning: Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at tilpasse indholdet på hjemmesiden, e-mails eller former for digitale aktiver baseret på din brugeradfærd. Vi bruger disse oplysninger til at tilbyde dig større effektivitet og sørg for, at vores udbud matcher dine interesser. 

Dokumenter og administration: Vi er nødt til at have omfattende optegnelser af, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. 

Rapportering og analyse: Vi bruger nogle gange dine oplysninger til rapportering og analyse, så vi kan forbedre vores produkter, tjenester og kundeoplevelse.

Spørgeskemaundersøgelser: Vi inviterer dig muligvis til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser. Hvis du beslutter dig for at deltage, bruger vi disse oplysninger til at forbedre vores drift og ydelser.

Registrering af brugeradfærd: Vi bruger muligvis dine oplysninger til at registrere dine aktiviteter på vores websteder eller apps. Det hjælper os med at forstå dine interesser og tilbyde dig bedre service. Vi kan også målrette vores specifikke marketingbudskaber baseret på din adfærd. Det kræver dit samtykke, og du kan når som helst fravælge at modtage marketingmeddelelser fra os. Læs også vores meddelelse om cookies.

Udvikling af websteder: Vi bruger dine oplysninger til at forbedre vores websteders funktionalitet, ydelse, brugeroplevelse og sikkerhed.  

Bilag 4.2 – Kunderne

 

Oplysninger, der indsamles om dig

Vi skal bruge oplysninger til forskellige formål, hvis du er kunde hos os. De fleste af oplysningerne angives af dig, men vi indsamler også nogle oplysninger fra andre kilder. Baseret på din adfærd på vores hjemmeside kan vi fortolke dine besøg på visse sider som dine interesseområder og opbevare disse oplysninger i vores kundedatabaser. Vi gør kun dette, hvis du har givet os dine kontaktoplysninger i en kontaktformular eller tilmeldt dig vores nyhedsbrev. Hvis du er ny medarbejder hos en af vores eksisterende kunder, kan dine personlige oplysninger blive sendt til os af din leder eller en af dine kolleger, og vi opdaterer dataene i vores kundedatabase i overensstemmelse hermed.

 

Som vores kunde kan du vælge at give os adgang til persondata om dine egne interessenter (f.eks. brugere af bygninger, medarbejdere). I disse tilfælde er Hydropac databehandler og følger dine instruktioner til datahåndtering.

 

Kommunikationsdata (f.eks. korrespondance) (a)

Samtykke (a)

Kontaktoplysninger, privat (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a)

Kontaktoplysninger, arbejde (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a)

Demografiske data (f.eks. alder,  køn, nationalitet, sprog) (a)(b)

E-mailsporing (f.eks. åbningsfrekvens, klik, dato og klokkeslæt for dine aktiviteter) (b)

Oplysninger om arbejdsgiver (f.eks. virksomhedsnavn, adresse, tidligere arbejdsgiver) (a)(c)

Interesser (a)(b)

IP-adresse (b)

Navn (f.eks. fornavn, efternavn) (a)

Billeder og videoer (a)(c)

Positionsdata (f.eks. titel, organisationsenhed, job)(a)(c)

Offentlige profildata på sociale medier (b)

Svardata fra spørgeskemaer (a)

Data om systembrug (f.eks. logintidspunkter, handlingslogfiler) (b)

Brugerkonti (f.eks. brugernavn, adgangskode til system) (b) (c)

Webstedsbesøg (f.eks. websted, cookies, browseroplysninger, dato og klokkeslæt for dit besøg, brugeradfærd) (b)

 

Formål med at indsamle persondata

Annoncering: Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at vise annoncer på vores websted eller på tredjepartswebsteder. Nogle af vores tredjepartspartnere bruger cookies eller lignende teknologier til at levere annoncer til dig baseret på dine browseraktiviteter og interesser. Læs mere fra vores meddelelse om cookies.

 

Kommunikation og videokonferencer: Vi gemmer dine kontaktoplysninger til kommunikationsformål med henblik på kontakt og samarbejde.

 

Konkurrencer: Vi kan organisere konkurrencer, hvor du sender dine kontaktoplysninger, når du deltager. Vi bruger disse oplysninger til at få mulighed for at kontakte konkurrencens vinder(e).

 

Klager og krav: Vi skal bruge dine persondata til at hjælpe os med at håndtere din klage, hvis du er utilfreds med os.

 

Kundeservice og -support: Vi bruger oplysningerne til styring af kunderelationer (CRM) og til at kunne give dig kundeservice og kundesupport samt eksekvere vores tjenester over for dig. Vi kan gemme oplysninger om din tidligere virksomhed for at kunne identificere vores vigtige kunder og bevare vores kunderelation. Vi vil muligvis også informere dig om nyheder eller ændringer vedrørende vores produkter og tjenester og tage kontakt til dig omkring emner vedrørende kunderelationen (f.eks. fjernstyring) eller levere rapporter om vores tjenester.

 

Eventstyring: Vi organiserer og er vært for eller deltager i arrangementer og/eller udstillinger. Vi bruger f.eks. dine oplysninger til at invitere dig til arrangementer, dele oplysninger om arrangementerne og bede om feedback efter arrangementet og andre arrangementsrelaterede formål (f.eks. særlig kost).

 

Feedbackindsamling: Vi beder dig nogle gange om feedback vedrørende forskellige emner. Vi bruger f.eks. disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

 

Identitetsadministration: Vi bruger disse personlige oplysninger til at identificere dig på en pålidelig måde, f.eks.

i tilfælde af anmodninger fra registrerede og systemadgang.

 

Forbedring af vores resultater: Vi bruger persondata til at forbedre vores tjenester, tilbud, kundeoplevelse og kommunikation.

 

Interne træningsformål: Vi bruger muligvis dine oplysninger til interne træningsformål som et eksempel for at sikre, at vores medarbejdere har den fornødne viden og ekspertise til at give dig de bedst mulige betingelser for at levere resultater.

 

Juridisk forpligtelse: Vi bruger dine persondata til at overholde love og bestemmelser (f.eks. en retskendelse).

 

Marketing: Vi bruger muligvis dine persondata i marketingøjemed, hvis du har givet samtykke, og vi mener, at vores produkter, tjenester, udbud eller tredjepartsløsninger vil interessere dig. Vi kan også målrette specifikke marketingbudskaber baseret på din brugeradfærd på vores hjemmeside. Vi vil derefter kontakte dig via e-mail, SMS eller telefon vedrørende disse budskaber. Du kan fravælge marketingkommunikation når som helst ved at udfylde denne formular.  Læs også vores meddelelse om cookies.

 

Tilbud og kontraktadministration

Projektledelse

Dokumenter og administration: Vi er nødt til at have omfattende dokumenter om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Rapportering og analyse: Vi bruger nogle gange dine oplysninger til rapportering og analyse, så vi kan forbedre vores produkter, tjenester og kundeoplevelse.

Risikovurderinger (f.eks. økonomiske risici)

Spørgeskemaundersøgelser: Vi inviterer dig muligvis til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser. Hvis du beslutter dig for at deltage, bruger vi disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.Oplysninger, der indsamles om dig

 

 

 

Vi skal bruge oplysninger til forskellige formål, hvis du er kunde hos os. De fleste af oplysningerne angives af dig, men vi indsamler også nogle oplysninger fra andre kilder. Baseret på din adfærd på vores hjemmeside kan vi fortolke dine besøg på visse sider som dine interesseområder og opbevare disse oplysninger i vores kundedatabaser. Vi gør kun dette, hvis du har givet os dine kontaktoplysninger i en kontaktformular eller tilmeldt dig vores nyhedsbrev. Hvis du er ny medarbejder hos en af vores eksisterende kunder, kan dine personlige oplysninger blive sendt til os af din leder eller en af dine kolleger, og vi opdaterer dataene i vores kundedatabase i overensstemmelse hermed.

Som vores kunde kan du vælge at give os adgang til persondata om dine egne interessenter (f.eks. brugere af bygninger, medarbejdere). I disse tilfælde er Caverion databehandler og følger dine instruktioner til datahåndtering.

Kommunikationsdata (f.eks. korrespondance) (a)

Samtykke (a)

Kontaktoplysninger, privat (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a)

Kontaktoplysninger, arbejde (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a)

Demografiske data (f.eks. alder,  køn, nationalitet, sprog) (a)(b)

Kost (til begivenheder)(a)

E-mailsporing (f.eks. åbningsfrekvens, klik, dato og klokkeslæt for dine aktiviteter) (b)

Oplysninger om arbejdsgiver (f.eks. virksomhedsnavn, adresse, tidligere arbejdsgiver) (a)(c)

Interesser (a)(b)

IP-adresse (b)

Navn (f.eks. fornavn, efternavn) (a)

Billeder og videoer (a)(c)

Positionsdata (f.eks. titel, organisationsenhed, job)(a)(c)

Offentlige profildata på sociale medier (b)

Svardata fra spørgeskemaer (a)

Data om systembrug (f.eks. logintidspunkter, handlingslogfiler) (b)

Brugerkonti (f.eks. brugernavn, adgangskode til system) (b) (c)

Webstedsbesøg (f.eks. websted, cookies, browseroplysninger, dato og klokkeslæt for dit besøg, brugeradfærd) (b)

Formål med at indsamle persondata

Annoncering: Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at vise annoncer på vores websted eller på tredjepartswebsteder. Nogle af vores tredjepartspartnere bruger cookies eller lignende teknologier til at levere annoncer til dig baseret på dine browseraktiviteter og interesser. Læs mere fra vores meddelelse om cookies.

Kommunikation og videokonferencer: Vi gemmer dine kontaktoplysninger til kommunikationsformål med henblik på kontakt og samarbejde.

Konkurrencer: Vi kan organisere konkurrencer, hvor du sender dine kontaktoplysninger, når du deltager. Vi bruger disse oplysninger til at få mulighed for at kontakte konkurrencens vinder(e).

Klager og krav: Vi skal bruge dine persondata til at hjælpe os med at håndtere din klage, hvis du er utilfreds med os.

Kundeservice og -support: Vi bruger oplysningerne til styring af kunderelationer (CRM) og til at kunne give dig kundeservice og kundesupport samt eksekvere vores tjenester over for dig. Vi kan gemme oplysninger om din tidligere virksomhed for at kunne identificere vores vigtige kunder og bevare vores kunderelation. Vi vil muligvis også informere dig om nyheder eller ændringer vedrørende vores produkter og tjenester og tage kontakt til dig omkring emner vedrørende kunderelationen (f.eks. fjernstyring) eller levere rapporter om vores tjenester.

Eventstyring: Vi organiserer og er vært for eller deltager i arrangementer og/eller udstillinger. Vi bruger f.eks. dine oplysninger til at invitere dig til arrangementer, dele oplysninger om arrangementerne og bede om feedback efter arrangementet og andre arrangementsrelaterede formål (f.eks. særlig kost).

Feedbackindsamling: Vi beder dig nogle gange om feedback vedrørende forskellige emner. Vi bruger f.eks. disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Identitetsadministration: Vi bruger disse personlige oplysninger til at identificere dig på en pålidelig måde, f.eks. i tilfælde af anmodninger fra registrerede og systemadgang.

Forbedring af vores resultater: Vi bruger persondata til at forbedre vores tjenester, tilbud, kundeoplevelse og kommunikation.

Interne træningsformål: Vi bruger muligvis dine oplysninger til interne træningsformål som et eksempel for at sikre, at vores medarbejdere har den fornødne viden og ekspertise til at give dig de bedst mulige betingelser for at levere resultater.

Juridisk forpligtelse: Vi bruger dine persondata til at overholde love og bestemmelser (f.eks. en retskendelse).

Marketing: Vi bruger muligvis dine persondata i marketingøjemed, hvis du har givet samtykke, og vi mener, at vores produkter, tjenester, udbud eller tredjepartsløsninger vil interessere dig. Vi kan også målrette specifikke marketingbudskaber baseret på din brugeradfærd på vores hjemmeside. Vi vil derefter kontakte dig via e-mail, SMS eller telefon vedrørende disse budskaber. Du kan fravælge marketingkommunikation når som helst ved at udfylde denne formular.  Læs også vores meddelelse om cookies.

Tilbud og kontraktadministration

Projektledelse

Dokumenter og administration: Vi er nødt til at have omfattende dokumenter om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Rapportering og analyse: Vi bruger nogle gange dine oplysninger til rapportering og analyse, så vi kan forbedre vores produkter, tjenester og kundeoplevelse.

Risikovurderinger (f.eks. økonomiske risici)

Spørgeskemaundersøgelser: Vi inviterer dig muligvis til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser. Hvis du beslutter dig for at deltage, bruger vi disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

 

Bilag 4.3 – Kandidater

Oplysninger, der indsamles om dig

Når du søger job i Hydropac A/S, skal vi bruge specifikke personlige oplysninger fra dig. Baseret på din ansøgning og dine anførte data indsamler og bruger vi dine persondata til at kontrollere din egnethed til mulige job i løbet af rekrutteringsprocessen. Visse af dataene, især følsomme data, indsamles kun, hvis du frivilligt angiver disse oplysninger i din ansøgning.

 

Baggrundstjek (f.eks. kontrol af kredit og straffeattest, resultater af alkohol- og narkotest) (c)

Kommunikationsdata (f.eks. optaget tale, korrespondance) (a)

Kompetencedata (f.eks. uddannelse, kompetencer og færdigheder, tilladelser, certificeringer, læringsdokumenter) (a)(c)

Samtykke (a)

Kontaktoplysninger, privat (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a)

Kontaktoplysninger, arbejde (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a)

Demografiske data (alder, fødselsdato, køn, nationalitet, sprog, civilstand) (a)(b)

Familiedata (f.eks. børn) (a)

Id (f.eks. CPR-nummer eller andet id) (a)

IP-adresse (b)

Navn (f.eks. fornavn, efternavn, andre navne) (a)

Billeder og videoer (a)

Positionsdata (f.eks. titel, organisationsenhed, job) (a)

Oplysninger om tidligere arbejdsgiver (f.eks. virksomhedsnavn, adresse) (a)

Rekrutteringsdata (f.eks. CV, jobansøgning, udvælgelsesoplysninger, jobtilbud) (a)

Svardata fra spørgeskemaer (a)

Brugerkonti (f.eks. brugernavn, adgangskode til system) (b)(c)

Webstedsbesøg (f.eks. cookies på websted, browseroplysninger, dato og klokkeslæt for dine besøg) (b)

Vi indsamler ikke følsomme persondata, medmindre du frivilligt har angivet dem som en del af en ansøgning eller et afgivet samtykke, eller såfremt der findes en anden legitim grund til at behandle dem.

 

Formål med at indsamle persondata

Baggrundstjek

Kommunikation og videokonferencer: Vi gemmer dine kontaktoplysninger til kommunikationsformål med henblik på kontakt og samarbejde.

Klager og krav: Vi skal bruge dine persondata til at hjælpe os med at håndtere din klage, hvis du er utilfreds med os.

Sørge for, at virksomhedens politikker og juridiske krav overholdes

Eventstyring: Vi organiserer og er vært for eller deltager i arrangementer og/eller udstillinger. Vi bruger f.eks. dine oplysninger til at invitere dig til arrangementer, dele oplysninger om arrangementerne og bede om feedback efter arrangementet og andre arrangementsrelaterede formål (f.eks. særlig kost).

Feedbackindsamling: Vi beder dig nogle gange om feedback vedrørende forskellige emner. Vi bruger f.eks. disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Identitetsadministration: Vi bruger disse personlige oplysninger til at identificere dig på en pålidelig måde, f.eks. i tilfælde af anmodninger fra registrerede og systemadgang.

Forbedring af resultaterne for den enkelte og for virksomheden

Interne træningsformål: Vi bruger muligvis dine oplysninger til interne træningsformål som et eksempel for at sikre, at vores medarbejdere har den fornødne viden og ekspertise til at give dig de bedst mulige betingelser for at levere resultater.

Juridisk forpligtelse: Vi bruger dine persondata til at overholde love og bestemmelser (f.eks. en retskendelse).

Dokumenter og administration: Vi er nødt til at have omfattende dokumenter om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Rekruttering: Vi bruger disse oplysninger i jobudvælgelsesprocessen og til at kunne kontakte dig og gemme din ansøgning.

Rapportering og analyse: Vi bruger nogle gange dine oplysninger til rapportering og analyse, så vi kan forbedre vores interne tjenester.

Spørgeskemaundersøgelser: Vi inviterer dig muligvis til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser. Hvis du beslutter dig for at deltage, bruger vi disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Test til evaluering af kandidater (f.eks. personlighedstest samt færdigheds- og adfærdstest)

 

 

Oplysninger, der indsamles om dig

Når du søger job i Caverion, skal vi bruge specifikke personlige oplysninger fra dig. Baseret på din ansøgning og dine anførte data indsamler og bruger vi dine persondata til at kontrollere din egnethed til mulige job i løbet af rekrutteringsprocessen. Visse af dataene, især følsomme data, indsamles kun, hvis du frivilligt angiver disse oplysninger i din ansøgning. Vi opretter også en kandidatprofil og et kandidat-id, når du søger job i Caverion.

Baggrundstjek (f.eks. kontrol af kredit og straffeattest, resultater af alkohol- og narkotest) (c)

Kommunikationsdata (f.eks. optaget tale, korrespondance) (a)

Kompetencedata (f.eks. uddannelse, kompetencer og færdigheder, tilladelser, certificeringer, læringsdokumenter) (a)(c)

Samtykke (a)

Kontaktoplysninger, privat (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a)

Kontaktoplysninger, arbejde (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a)

Demografiske data (alder, fødselsdato, køn, nationalitet, sprog, civilstand) (a)(b)

Familiedata (f.eks. børn) (a)

Id (f.eks. CPR-nummer eller andet id) (a)

IP-adresse (b)

Navn (f.eks. fornavn, efternavn, andre navne) (a)

Billeder og videoer (a)

Positionsdata (f.eks. titel, organisationsenhed, job) (a)

Oplysninger om tidligere arbejdsgiver (f.eks. virksomhedsnavn, adresse) (a)

Rekrutteringsdata (f.eks. CV, jobansøgning, udvælgelsesoplysninger, jobtilbud) (a)

Svardata fra spørgeskemaer (a)

Brugerkonti (f.eks. brugernavn, adgangskode til system) (b)(c)

Webstedsbesøg (f.eks. cookies på websted, browseroplysninger, dato og klokkeslæt for dine besøg) (b)

Vi indsamler ikke følsomme persondata, medmindre du frivilligt har angivet dem som en del af en ansøgning eller et afgivet samtykke, eller såfremt der findes en anden legitim grund til at behandle dem.

Formål med at indsamle persondata

Baggrundstjek

Kommunikation og videokonferencer: Vi gemmer dine kontaktoplysninger til kommunikationsformål med henblik på kontakt og samarbejde.

Klager og krav: Vi skal bruge dine persondata til at hjælpe os med at håndtere din klage, hvis du er utilfreds med os.

Sørge for, at virksomhedens politikker og juridiske krav overholdes

Eventstyring: Vi organiserer og er vært for eller deltager i arrangementer og/eller udstillinger. Vi bruger f.eks. dine oplysninger til at invitere dig til arrangementer, dele oplysninger om arrangementerne og bede om feedback efter arrangementet og andre arrangementsrelaterede formål (f.eks. særlig kost).

Feedbackindsamling: Vi beder dig nogle gange om feedback vedrørende forskellige emner. Vi bruger f.eks. disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Identitetsadministration: Vi bruger disse personlige oplysninger til at identificere dig på en pålidelig måde, f.eks. i tilfælde af anmodninger fra registrerede og systemadgang.

Forbedring af resultaterne for den enkelte og for virksomheden

Interne træningsformål: Vi bruger muligvis dine oplysninger til interne træningsformål som et eksempel for at sikre, at vores medarbejdere har den fornødne viden og ekspertise til at give dig de bedst mulige betingelser for at levere resultater.

Juridisk forpligtelse: Vi bruger dine persondata til at overholde love og bestemmelser (f.eks. en retskendelse).

Dokumenter og administration: Vi er nødt til at have omfattende dokumenter om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Rekruttering: Vi bruger disse oplysninger i jobudvælgelsesprocessen og til at kunne kontakte dig og gemme din ansøgning.

Rapportering og analyse: Vi bruger nogle gange dine oplysninger til rapportering og analyse, så vi kan forbedre vores interne tjenester.

Spørgeskemaundersøgelser: Vi inviterer dig muligvis til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser. Hvis du beslutter dig for at deltage, bruger vi disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Test til evaluering af kandidater (f.eks. personlighedstest samt færdigheds- og adfærdstest)

Bilag 4.4 – Ekstern arbejdskraft

Oplysninger, der indsamles om dig

Vi bruger dine persondata, mens du arbejder for Hydropac A/S som eksternt ansat. Vi indsamler kun personlige oplysninger, der er relevante for de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik. Hvis det er tilladt eller påbudt i henhold til lovgivningen, vil Hydropac A/S indsamle og vedligeholde en ekstern ansats persondata, f.eks. i disse tilfælde:

 

Opgavedata (f.eks. startdato og slutdato for opgave, opgavetype, kontraktrelaterede aftaler) (a) (c)

Baggrundstjek (f.eks. kontrol af kredit og straffeattest, resultater af alkohol- og narkotest, hvis de udføres af Hydropac A/S) (c)

Kommunikationsdata (f.eks. optaget tale, korrespondance, internt input til sociale medier) (a)

Kompetencedata (f.eks. uddannelse, kompetencer og færdigheder, tilladelser, certificeringer, læringsdokumenter ) (a)(c)

Samtykke (a)

Kontaktoplysninger, arbejde (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a) (c)

Demografiske data (alder, fødselsdato, køn, nationalitet, sprog, civilstand) (a) (b) (c)

E-mailsporingsdata (f.eks. åbningsfrekvens, klik, dato og klokkeslæt for dine aktiviteter) (b)

Udgiftsdata (f.eks. rejser eller andre udgifter) (a) (c)

Adgang og brug af faciliteter (f.eks. id-koder, adgangskoder og oplysninger, der indsamles fra sikkerhedssystemer, herunder nøglekortadgangssystemer og CCTV, arbejdstider) (b) (c)

Id (f.eks. CPR-nummer eller andet id) (a)

IP-adresse (b)

Navn (f.eks. fornavn, efternavn, andre navne) (a) (c)

Pasoplysninger (a)

Billeder og videoer (a) (c)

Fysiske mål (f.eks. højde, størrelse) (a) (c)

Positionsdata (f.eks. titel, organisationsenhed, omkostningscenter, job, tilsynsførende) (a) (c)

Rekrutteringsdata (f.eks. CV, jobansøgning, udvælgelsesoplysninger, jobtilbud) (a) (c)

Sikkerhedsdata (f.eks. ulykker, der involverer personen) (a) (c)

Svardata fra spørgeskemaer (a)

Data om systembrug (f.eks. logintidspunkter, handlingslogfiler) (b) (c)

Brugerkonti (f.eks. brugernavn, adgangskode til system) (b) (c)

Bildata (f.eks. nummerplade, kørselslog) (a) (c)

Webstedsbesøg (f.eks. websteder, cookies på websted, browseroplysninger, dato og klokkeslæt for dit besøg) (b)

Arbejdstilladelse (a) (c)

Rapporter og oplysninger om arbejdstid (f.eks. fremmøde, fravær) (a) (b) (c)

Vi indsamler ikke følsomme persondata, medmindre du frivilligt har angivet dem som en del af en ansøgning eller et afgivet samtykke, eller såfremt der findes en anden legitim grund til at behandle dem.

 

Formål med at indsamle persondata

Adgangshåndtering (f.eks. virksomhedssystemer og -faciliteter)

Baggrundstjek

Kommunikation og videokonferencer: Vi gemmer dine kontaktoplysninger til kommunikationsformål med henblik på kontakt og samarbejde.

Konkurrencer: Vi kan organisere konkurrencer, hvor du sender dine kontaktoplysninger, når du deltager. Vi bruger disse oplysninger til at få mulighed for at kontakte konkurrencens vinder(e).

Klager og krav: Vi skal bruge dine persondata til at hjælpe os med at håndtere din klage, hvis du er utilfreds med os.

Forretningsrejser (f.eks. rejseplanlægning, hoteller, fly, billeje, hjælp til at indhente arbejdsrelaterede rejsedokumenter, arbejdstilladelser)

 

Udvikling og træning

Nødkommunikation: Vi opbevarer nødkontaktoplysninger om nærmeste pårørende i tilfælde af en nødsituation.

Sørg for, at virksomhedens politikker og juridiske krav overholdes

Eventstyring: Vi organiserer og er vært for eller deltager i arrangementer og/eller udstillinger. Vi bruger f.eks. dine oplysninger til at invitere dig til arrangementer, dele oplysninger om arrangementerne og bede om feedback efter arrangementet og andre arrangementsrelaterede formål (f.eks. særlig kost).

Udgiftsstyring (f.eks. administration, udgiftsrapporter, firmakreditkort, budgetter)

Feedbackindsamling: Vi beder dig nogle gange om feedback vedrørende forskellige emner. Vi bruger f.eks. disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

 

Regnskab

Identitetsadministration: Vi bruger disse personlige oplysninger til at identificere dig på en pålidelig måde, f.eks. i tilfælde af anmodninger om registrerede og systemadgang.

Forbedring af resultaterne for den enkelte medarbejder og for hele virksomheden

 

Forsikringsadministration

Intern revision og sikkerhed (f.eks. interne undersøgelser, compliance, risikostyring, rapportering om interessekonflikter, programmer for arbejdssundhed og -sikkerhed, sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte vores medarbejdere, gæster, faciliteter og aktiver).

Interne træningsformål: Vi bruger muligvis dine oplysninger til interne træningsformål som et eksempel for at sikre, at vores medarbejdere har den fornødne viden og ekspertise til at give dig de bedst mulige betingelser for at levere resultater.

Fakturering og betalinger (f.eks. telefonfakturaer)

It-support: Vi bruger dine persondata til bedre at kunne løse dine it-relaterede problemer.

Juridisk forpligtelse. Vi bruger dine persondata til at overholde love og bestemmelser (f.eks. en retskendelse).

Håndtering af relationer til eksternt ansatte (f.eks. etablering, vedligeholdelse og afslutning af ansættelsesforhold, disciplinære handlinger, vurdering af ansøgers kvalifikationer, arbejdsrelaterede klager)

Indkøb (f.eks. arbejdsmaterialer, services, udstyr)

 

Projektledelse

Levering af arbejdsmaterialer: Vi bruger dine persondata til at tildele f.eks. computere, mobiltelefoner, tablets og visitkort til dig.

Dokumenter og administration: Vi er nødt til at have omfattende dokumenter om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Rekruttering: Vi bruger disse oplysninger i jobudvælgelsesprocessen og til at kunne kontakte dig og gemme din ansøgning.

Rapportering og analyse: Vi bruger nogle gange dine oplysninger til rapportering og analyse, så vi kan forbedre vores interne tjenester.

 

Risikovurderinger

Sikkerhedsrapportering (f.eks. arbejdsrelaterede skader)

Vores arbejdsfaciliteters sikkerhed ved at kontrollere adgangsstyring

Spørgeskemaundersøgelser: Vi inviterer dig muligvis til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser. Hvis du beslutter dig for at deltage, bruger vi disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Test til evaluering af eksternt ansatte (f.eks. personlighedstest samt færdigheds- og adfærdstest)

Udvikling af websteder: Vi bruger dine oplysninger til at forbedre vores websteders funktionalitet, resultater, brugeroplevelse og sikkerhed.

Medarbejderhåndtering (f.eks. bemanding, opgaveovervågning, overvågning af arbejdstimer, produktionsordrestyring, overarbejdsstyring, bemandingsplanlægning, ansættelsesophør, planlægning af overdragelse til en efterfølger, overvågning af fravær, kunders godkendelse af medarbejdere til kundernes projekter, videointerview i rekrutteringsprocessen)

Sporing af brugen af arbejdsmaterialer (f.eks. udstyr, hardware, software).

 

 

 

Oplysninger, der indsamles om dig

Vi bruger dine persondata, mens du arbejder for Caverion som eksternt ansat. Vi indsamler kun personlige oplysninger, der er relevante for de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik. Hvis det er tilladt eller påbudt i henhold til lovgivningen, vil Caverion indsamle og vedligeholde en ekstern ansats persondata, f.eks. i disse tilfælde:

Opgavedata (f.eks. startdato og slutdato for opgave, opgavetype, kontraktrelaterede aftaler) (a) (c)

Baggrundstjek (f.eks. kontrol af kredit og straffeattest, resultater af alkohol- og narkotest, hvis de udføres af Caverion) (c)

Kommunikationsdata (f.eks. optaget tale, korrespondance, internt input til sociale medier) (a)

Kompetencedata (f.eks. uddannelse, kompetencer og færdigheder, tilladelser, certificeringer, læringsdokumenter ) (a)(c)

Samtykke (a)

Kontaktoplysninger, arbejde (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a) (c)

Demografiske data (alder, fødselsdato, køn, nationalitet, sprog, civilstand) (a) (b) (c)

Kost (til begivenheder) (a)

E-mailsporingsdata (f.eks. åbningsfrekvens, klik, dato og klokkeslæt for dine aktiviteter) (b)

Udgiftsdata (f.eks. rejser eller andre udgifter) (a) (c)

Adgang og brug af faciliteter (f.eks. id-koder, adgangskoder og oplysninger, der indsamles fra sikkerhedssystemer, herunder nøglekortadgangssystemer og CCTV, arbejdstider) (b) (c)

Id (f.eks. CPR-nummer eller andet id) (a)

IP-adresse (b)

Navn (f.eks. fornavn, efternavn, andre navne) (a) (c)

Pasoplysninger (a)

Billeder og videoer (a) (c)

Fysiske mål (f.eks. højde, størrelse) (a) (c)

Positionsdata (f.eks. titel, organisationsenhed, omkostningscenter, job, tilsynsførende) (a) (c)

Rekrutteringsdata (f.eks. CV, jobansøgning, udvælgelsesoplysninger, jobtilbud) (a) (c)

Sikkerhedsdata (f.eks. ulykker, der involverer personen) (a) (c)

Svardata fra spørgeskemaer (a)

Data om systembrug (f.eks. logintidspunkter, handlingslogfiler) (b) (c)

Brugerkonti (f.eks. brugernavn, adgangskode til system) (b) (c)

Bildata (f.eks. nummerplade, kørselslog) (a) (c)

Webstedsbesøg (f.eks. websteder, cookies på websted, browseroplysninger, dato og klokkeslæt for dit besøg) (b)

Arbejdstilladelse (a) (c)

Rapporter og oplysninger om arbejdstid (f.eks. fremmøde, fravær) (a) (b) (c)

Vi indsamler ikke følsomme persondata, medmindre du frivilligt har angivet dem som en del af en ansøgning eller et afgivet samtykke, eller såfremt der findes en anden legitim grund til at behandle dem.

Formål med at indsamle persondata

Adgangshåndtering (f.eks. virksomhedssystemer og -faciliteter)

Baggrundstjek

Kommunikation og videokonferencer: Vi gemmer dine kontaktoplysninger til kommunikationsformål med henblik på kontakt og samarbejde.

Konkurrencer: Vi kan organisere konkurrencer, hvor du sender dine kontaktoplysninger, når du deltager. Vi bruger disse oplysninger til at få mulighed for at kontakte konkurrencens vinder(e).

Klager og krav: Vi skal bruge dine persondata til at hjælpe os med at håndtere din klage, hvis du er utilfreds med os.

Forretningsrejser (f.eks. rejseplanlægning, hoteller, fly, billeje, hjælp til at indhente arbejdsrelaterede rejsedokumenter, arbejdstilladelser)

Udvikling og træning

Nødkommunikation: Vi opbevarer nødkontaktoplysninger om nærmeste pårørende i tilfælde af en nødsituation.

Sørg for, at virksomhedens politikker og juridiske krav overholdes

Eventstyring: Vi organiserer og er vært for eller deltager i arrangementer og/eller udstillinger. Vi bruger f.eks. dine oplysninger til at invitere dig til arrangementer, dele oplysninger om arrangementerne og bede om feedback efter arrangementet og andre arrangementsrelaterede formål (f.eks. særlig kost).

Udgiftsstyring (f.eks. administration, udgiftsrapporter, firmakreditkort, budgetter)

Feedbackindsamling: Vi beder dig nogle gange om feedback vedrørende forskellige emner. Vi bruger f.eks. disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Regnskab

Identitetsadministration: Vi bruger disse personlige oplysninger til at identificere dig på en pålidelig måde, f.eks. i tilfælde af anmodninger om registrerede og systemadgang.

Forbedring af resultaterne for den enkelte medarbejder og for hele virksomheden

Forsikringsadministration

Intern revision og sikkerhed (f.eks. interne undersøgelser, compliance, risikostyring, rapportering om interessekonflikter, programmer for arbejdssundhed og -sikkerhed, sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte vores medarbejdere, gæster, faciliteter og aktiver).

Interne træningsformål: Vi bruger muligvis dine oplysninger til interne træningsformål som et eksempel for at sikre, at vores medarbejdere har den fornødne viden og ekspertise til at give dig de bedst mulige betingelser for at levere resultater.

Fakturering og betalinger (f.eks. telefonfakturaer)

It-support: Vi bruger dine persondata til bedre at kunne løse dine it-relaterede problemer.

Juridisk forpligtelse. Vi bruger dine persondata til at overholde love og bestemmelser (f.eks. en retskendelse).

Håndtering af relationer til eksternt ansatte (f.eks. etablering, vedligeholdelse og afslutning af ansættelsesforhold, disciplinære handlinger, vurdering af ansøgers kvalifikationer, arbejdsrelaterede klager)

Indkøb (f.eks. arbejdsmaterialer, services, udstyr)

Projektledelse

Levering af arbejdsmaterialer: Vi bruger dine persondata til at tildele f.eks. computere, mobiltelefoner, tablets og visitkort til dig.

Dokumenter og administration: Vi er nødt til at have omfattende dokumenter om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Rekruttering: Vi bruger disse oplysninger i jobudvæ lgelsesprocessen og til at kunne kontakte dig og gemme din ansøgning.

Rapportering og analyse: Vi bruger nogle gange dine oplysninger til rapportering og analyse, så vi kan forbedre vores interne tjenester.

Risikovurderinger

Sikkerhedsrapportering (f.eks. arbejdsrelaterede skader)

Vores arbejdsfaciliteters sikkerhed ved at kontrollere adgangsstyring

Spørgeskemaundersøgelser: Vi inviterer dig muligvis til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser. Hvis du beslutter dig for at deltage, bruger vi disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Test til evaluering af eksternt ansatte (f.eks. personlighedstest samt færdigheds- og adfærdstest)

Udvikling af websteder: Vi bruger dine oplysninger til at forbedre vores websteders funktionalitet, resultater, brugeroplevelse og sikkerhed.

Medarbejderhåndtering (f.eks. bemanding, opgaveovervågning, overvågning af arbejdstimer, produktionsordrestyring, overarbejdsstyring, bemandingsplanlægning, ansættelsesophør, planlægning af overdragelse til en efterfølger, overvågning af fravær, kunders godkendelse af medarbejdere til kundernes projekter, videointerview i rekrutteringsprocessen)

Sporing af brugen af arbejdsmaterialer (f.eks. udstyr, hardware, software)

Bilag 4.5 – Leverandører

Oplysninger, der indsamles om dig

Vi bruger dine persondata, mens du er leverandør for Hydropac A/S. Vi indsamler kun personlige oplysninger, der er relevante for de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik. Hvis det er tilladt eller påbudt i henhold til lovgivningen, vil Hydropac A/S indsamle og vedligeholde en leverandørs persondata, f.eks. i disse tilfælde:

 

Opgavedata (f.eks. startdato og slutdato for opgave, opgavetype, kontraktrelaterede aftaler) (c)

Kommunikationsdata (f.eks. korrespondance) (a)

Kontaktoplysninger, arbejde (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a) (c)

Arbejdsgiveroplysninger (f.eks. virksomhedsnavn, adresse) (c)

Udgiftsdata (c)

Navn (f.eks. fornavn, efternavn) (c)

Positionsdata (f.eks. titel, organisationsenhed, job) (c)

Svardata fra spørgeskemaer (a)

Formål med at indsamle persondata

Kommunikation og videokonferencer: Vi gemmer dine kontaktoplysninger til kommunikationsformål med henblik på kontakt og samarbejde.

Klager og krav: Vi skal bruge dine persondata til at hjælpe os med at håndtere din klage, hvis du er utilfreds med os.

Forretningsrejser (f.eks. rejseplanlægning, hoteller, fly, billeje, hjælp til at indhente arbejdsrelaterede rejsedokumenter, arbejdstilladelser, hvis de er udarbejdet af Hydropac A/S)

Sørg for, at virksomhedens politikker og juridiske krav overholdes

Eventstyring: Vi organiserer og er vært for eller deltager i arrangementer og/eller udstillinger. Vi bruger f.eks. dine oplysninger til at invitere dig til arrangementer, dele oplysninger om arrangementerne og bede om feedback efter arrangementet og andre arrangementsrelaterede formål (f.eks. særlig kost).

Feedbackindsamling: Vi beder dig nogle gange om feedback vedrørende forskellige emner. Vi bruger f.eks. disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Identitetsadministration: Vi bruger disse personlige oplysninger til at identificere dig på en pålidelig måde, f.eks. i tilfælde af anmodninger om registrerede og systemadgang.

 • Forbedring af resultaterne for den enkelte medarbejder og for hele virksomheden

Interne træningsformål: Vi bruger muligvis dine oplysninger til interne træningsformål som et eksempel for at sikre, at vores medarbejdere har den fornødne viden og ekspertise til at give dig de bedst mulige betingelser for at levere resultater.

Juridisk forpligtelse: Vi bruger dine persondata til at overholde love og bestemmelser (f.eks. en retskendelse).

Tilbud og kontraktadministration

Projektledelse

Dokumenter og administration: Vi er nødt til at have omfattende dokumenter om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Rapportering og analyse: Vi bruger nogle gange dine oplysninger til rapportering og analyse, så vi kan forbedre vores interne tjenester.

Risikovurderinger (f.eks. økonomiske risici)

Spørgeskemaundersøgelser: Vi inviterer dig muligvis til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser. Hvis du beslutter dig for at deltage, bruger vi disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

 

 

 

Oplysninger, der indsamles om dig

Vi bruger dine persondata, mens du er leverandør for Caverion. Vi indsamler kun personlige oplysninger, der er relevante for de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik. Hvis det er tilladt eller påbudt i henhold til lovgivningen, vil Caverion indsamle og vedligeholde en leverandørs persondata, f.eks. i disse tilfælde:

Opgavedata (f.eks. startdato og slutdato for opgave, opgavetype, kontraktrelaterede aftaler) (c)

Kommunikationsdata (f.eks. korrespondance) (a)

Kontaktoplysninger, arbejde (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a) (c)

Arbejdsgiveroplysninger (f.eks. virksomhedsnavn, adresse) (c)

Udgiftsdata (c)

Navn (f.eks. fornavn, efternavn) (c)

Positionsdata (f.eks. titel, organisationsenhed, job) (c)

Svardata fra spørgeskemaer (a)

Formål med at indsamle persondata

Kommunikation og videokonferencer: Vi gemmer dine kontaktoplysninger til kommunikationsformål med henblik på kontakt og samarbejde.

Klager og krav: Vi skal bruge dine persondata til at hjælpe os med at håndtere din klage, hvis du er utilfreds med os.

Forretningsrejser (f.eks. rejseplanlægning, hoteller, fly, billeje, hjælp til at indhente arbejdsrelaterede rejsedokumenter, arbejdstilladelser, hvis de er udarbejdet af Caverion)

Sørg for, at virksomhedens politikker og juridiske krav overholdes

Eventstyring: Vi organiserer og er vært for eller deltager i arrangementer og/eller udstillinger. Vi bruger f.eks. dine oplysninger til at invitere dig til arrangementer, dele oplysninger om arrangementerne og bede om feedback efter arrangementet og andre arrangementsrelaterede formål (f.eks. særlig kost).

Feedbackindsamling: Vi beder dig nogle gange om feedback vedrørende forskellige emner. Vi bruger f.eks. disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Identitetsadministration: Vi bruger disse personlige oplysninger til at identificere dig på en pålidelig måde, f.eks. i tilfælde af anmodninger om registrerede og systemadgang.

 • Forbedring af resultaterne for den enkelte medarbejder og for hele virksomheden

Interne træningsformål: Vi bruger muligvis dine oplysninger til interne træningsformål som et eksempel for at sikre, at vores medarbejdere har den fornødne viden og ekspertise til at give dig de bedst mulige betingelser for at levere resultater.

Juridisk forpligtelse: Vi bruger dine persondata til at overholde love og bestemmelser (f.eks. en retskendelse).

Tilbud og kontraktadministration

Projektledelse

Dokumenter og administration: Vi er nødt til at have omfattende dokumenter om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Rapportering og analyse: Vi bruger nogle gange dine oplysninger til rapportering og analyse, så vi kan forbedre vores interne tjenester.

Risikovurderinger (f.eks. økonomiske risici)

Spørgeskemaundersøgelser: Vi inviterer dig muligvis til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser. Hvis du beslutter dig for at deltage, bruger vi disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

 

Bilag 4.6 – Besøgende i bygninger

 

Oplysninger, der indsamles om dig

Når du besøger de bygninger, som Hydropac A/S driver forretning i, beder vi dig om at angive visse personlige oplysninger.

 

Kontaktoplysninger, arbejde (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a)

Arbejdsgiveroplysninger (f.eks. virksomhedsnavn, adresse) (a)

Adgang og brug af faciliteter (f.eks. id-koder, adgangskoder og oplysninger, der indsamles fra sikkerhedssystemer, herunder nøglekortadgangssystemer og CCTV, arbejdstider) (b) (c)

Navn (f.eks. fornavn, efternavn) (a)

Billeder og videoer (a) (c)

Stillingsdata (f.eks. titel, organisationsenhed, job) (a)

Svardata fra spørgeskemaer (a)

Formål med at indsamle persondata

Kommunikation og videokonferencer: Vi gemmer dine kontaktoplysninger til kommunikationsformål med henblik på kontakt og samarbejde.

Klager og krav: Vi skal bruge dine persondata til at hjælpe os med at håndtere din klage, hvis du er utilfreds med os.

Feedbackindsamling: Vi beder dig nogle gange om feedback vedrørende forskellige emner. Vi bruger f.eks. disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Identitetsadministration: Vi bruger disse personlige oplysninger til at identificere dig på en pålidelig måde, f.eks. i tilfælde af anmodninger om registrerede og systemadgang.

Forbedring af resultaterne for den enkelte medarbejder og for hele virksomheden

Juridisk forpligtelse: Vi bruger dine persondata til at overholde love og bestemmelser (f.eks. en retskendelse).

Dokumenter og administration: Vi er nødt til at have omfattende dokumenter om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Vores arbejdsfaciliteters sikkerhed ved at kontrollere adgangsstyring

Spørgeskemaundersøgelser: Vi inviterer dig muligvis til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser. Hvis du beslutter dig for at deltage, bruger vi disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater. Oplysninger, der indsamles om dig

Når du besøger de bygninger, som Caverion driver forretning i, beder vi dig om at angive visse personlige oplysninger.

Kontaktoplysninger, arbejde (f.eks. adresse, e-mailadresse, telefon) (a)

Arbejdsgiveroplysninger (f.eks. virksomhedsnavn, adresse) (a)

Adgang og brug af faciliteter (f.eks. id-koder, adgangskoder og oplysninger, der indsamles fra sikkerhedssystemer, herunder nøglekortadgangssystemer og CCTV, arbejdstider) (b) (c)

Navn (f.eks. fornavn, efternavn) (a)

Billeder og videoer (a) (c)

Stillingsdata (f.eks. titel, organisationsenhed, job) (a)

Svardata fra spørgeskemaer (a)

Formål med at indsamle persondata

Kommunikation og videokonferencer: Vi gemmer dine kontaktoplysninger til kommunikationsformål med henblik på kontakt og samarbejde.

Klager og krav: Vi skal bruge dine persondata til at hjælpe os med at håndtere din klage, hvis du er utilfreds med os.

Feedbackindsamling: Vi beder dig nogle gange om feedback vedrørende forskellige emner. Vi bruger f.eks. disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Identitetsadministration: Vi bruger disse personlige oplysninger til at identificere dig på en pålidelig måde, f.eks. i tilfælde af anmodninger om registrerede og systemadgang.

Forbedring af resultaterne for den enkelte medarbejder og for hele virksomheden

Juridisk forpligtelse: Vi bruger dine persondata til at overholde love og bestemmelser (f.eks. en retskendelse).

Dokumenter og administration: Vi er nødt til at have omfattende dokumenter om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Vores arbejdsfaciliteters sikkerhed ved at kontrollere adgangsstyring

Spørgeskemaundersøgelser: Vi inviterer dig muligvis til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser. Hvis du beslutter dig for at deltage, bruger vi disse oplysninger til at forbedre vores drift og resultater.

Cookiepolitik

Tak for dit besøg

Vi er fusioneret med Hydra-Comp A/S.
Derfor er alt på denne side nu flyttet over på Hydra-Comp's hjemmeside.

Selvom vi nu går under nyt navn, er alt andet som det plejer.

Find os og vores pumpeløsninger hos Hydra-Comp ved at klikke på knappen herunder.